Tečajevi/Kursevi

 

PRIJAVNI LIST ZA TEČAJ/KURS ALPINIZMA 

ALPINISTIČKI KARTON USPONA

Courses

SCHOOL OF CLIMBING
Period: November - December.
Topics covered:
- Basic climbing gear
- Climbing
- Descent
- Climbing safety measures
- Sport climbing
The school of climbing lasts approximately one month and the classes, held twice a week, include indoor rock climbing. This training is designed for beginners, mountaineers and those who are new to the world of alpinism and climbing. You don’t need any previous knowledge about alpinism to attend this school –all it takes is a desire to try something new, something different. The school can also be organized in summertime, if there is sufficient interest.
For any additional information, please contact us via e-mail.

BEGINNERS’ SUMMER COURSE
This course is available every year in September/October and it lasts four weekends or eight days in total.
It is designed for beginners, mountaineers and those who are new to the world of alpinism and climbing. You don’t need any previous knowledge about alpinism to attend this school –all it takes is a desire to try something new, something different.
Course topics include:
- History and evolution of alpinism
- Forming of mountains and rocks
- Mountain hazards in summer
- First aid
- Meteorology
- Climbing gear
- Climbing knots
- Alpinism
- Free climbing
- Aid climbing
- Sport climbing
- Descent
- Eating in the mountains
- Sport training
- Camping in the mountains
- Rescue
- Ecology
Following the course, the trainees will receive a diploma certifying that they have completed the beginners course in alpinism.
For any additional information, please contact us via e-mail.

ADVANCED SUMMER COURSE
This course is available every year in September/October and it lasts four weekends or eight days in total.
It is designed for those who have already completed the beginners’ summer course as a follow-on to their education.
Course topics include:
- Climbing knots
- Free climbing
- Aid climbing
- Self-rescue
- Rock climbing falls and rescue
- First aid
Following the course, trainees will receive a diploma certifying that they have completed the advanced course in alpinism and earned the title of an alpinist in training.
For any additional information, please contact us via e-mail.

WINTER ALPINE CLIMBING COURSE
The course is available every year in late February and early March and it lasts three weekends or six days in total.
It is designed for beginner climbers, or trainees who have completed the beginners’ or advanced summer course and accumulated enough knowledge to continue with their training. It helps beginners to evolve and prepares them for climbing in all conditions.
Topics include:
- Winter mountain hazards and conditions
- Winter mountain hazards
- Winter climbing gear
- Mountain hiking in winter
- Snow and ice climbing
- Winter bivouac
- Winter rescue
Following the course, trainees will receive a diploma certifying that they have completed the winter alpine climbing course.
For any additional information, please contact us via e-mail.

 

ŠKOLA PENJANJA

Period održavanja je novembar-decembar.

Teme koje se obrađuju na školi penjanja su:
- Osnovna penjačka oprema,
- Osnove penjanja,
- Osnove spuštanja,
- Mjere sigurnosti kod penjanja,
- Sportsko penjanje.

Škola penjanja  traje oko mjesec dana dva puta sedmično. Održava se u sali na vještaćkoj stijeni. Namijenjena je početnicima, planinarima i ostalima koji tek ulaze u svijet alpinizma i penjanja. Za učešće u ovoj školi nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti alpinizma. Dovoljno je da imate želju da probate nešto novo, drugačije. Ukoliko ima zainteresovanih može se organizovati i ljeti.
Za sve ostale informacije kontaktirajte nas preko email-a.

LJETNI POČETNI TEČAJ / KURS 

Ovaj tečaj organizuje se svake godine u periodu septembar-oktobar. Traje četiri vikenda, ukupno osam dana.
Namijenjen je početnicima, planinarima i ostalima koji tek ulaze u svijet alpinizma i penjanja. Za učešće u ovom tečaju nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti alpinizma. Dovoljno je da imate želju da probate nešto novo, drugačije.
Teme kroz koje tečajci prolaze su:
- Istorijat i razvoj alpinizma
- Nastanak planina i stijena
- Opasnosti u planini ljeti
- Prva pomoć
- Meteorologija
- Alpinistička oprema
- Alpinistički čvorovi
- Uvod u alpinizam
- Slobodno penjanje
- Tehničko penjanje
- Sportsko penjanje
- Silaženje nakon uspona
- Prehrana u planini
- Sportski trening
- Noćenje u planini
- Osnovi spašavanja
- Ekologija
Nakon završenog početnog tečaja, tečajac dobija diplomu da je završio početni tečaj alpinizma.
Za sve ostale informacije, kontaktirajte nas preko e-maila.

LJETNI NAPREDNI TEČAJ / KURS

Tečaj se organizuje svake godine u periodu septembar-oktobar. Trajanje, četiri vikenda, ukupno osam dana.
Namjenjen je tečajcima koji su završili ljetni početni tečaj i predstavlja nastavak školovanja.
Teme koje se obrađuju na ovom tečaju su:
- Alpinistički čvorovi,
- Slobodno penjanje,
- Tehničko penjanje,
- Samospasavanje,
- Padovi u stijeni, spašavanje,
- Prva pomoć.
Nakon završenog naprednog ljetnog tečaja alpinizma, tečajac dobija diplomu o završenom naprednom tečaju i zvanje alpinista pripravnik.
Za sve ostale informacije kontaktirajte nas preko email-a.

ZIMSKI TEČAJ / KURS ALPINIZMA

Tečaj se organizuje svake godine krajem mjeseca februara i početkom marta. Traje tri vikenda, ukupno šest dana.
Namjenjen je alpinistima početnicima, odnosno onim tečajcima koji su završili osnovni početni ili napredni ljetni tečaj te koji posjeduju dovoljno znanja za nastavak školovanja. Predstavlja svojevrsnu nadogradnju alpiniste početnika i osposobljava ga za penjanje u svim uslovima.
Teme koje se obrađuju su:
- Izgled i opasnosti planina zimi,
- Opasnosti planina zimi,
- Zimska alpinistička oprema,
- Kretanje u planini zimi,
- Penjanje u snijegu i ledu,
- Bivak zimi,
- Spašavanje zimi.
Nakon završenog Zimskog tečaja, tečajac dobija diplomu da je završio Zimski alpinistički tečaj.
Za sve ostale informacije kontaktirajte nas preko email-a.